آزمايشگاه معتمد محيط زيست و دامپزشكی فرداد

روند آزمایش

نمونه‌ها

درباره آزمايشگاه معتمد محيط زيست و دامپزشكي فرداد

آزمایشگاه فرداد متشکل از ۴ بخش فیزیکو شیمیایی، بیولوژیکی، خاک، هوا و صدا است که در بخش فیزیکو شیمیایی پارامتر های مربوط به آب و فاضلاب، از جمله COD,BOD,Ph,EC, نیترات ،نیتریت ،کلراید و …. آنالیز (اندازه‌گیری) می‌شوند.
در بخش بیولوژیکی، پارامترهای مربوط به کلیفرم، توتال کلیفرم اندازه‌گیری می‌شوند که این باکتری‌ها شاخصی از آلودگی‌های آب می‌باشند.
در بخش خاک، پارامترهای مربوط به بی‌کربنات، فسفات،ازت، پتاسیم، فلزات سنگین ( نیکل، کادمیم، سرب) و … اندازه‌گیری می‌شوند
و در بخش هوا و صدا نیز پارامترهای مربوط به آلاینده‏‌های هوا از جمله :
گازهای دودکش شامل CO, NO,Tg, دی‌اکسید کربن
ذرات دودکش شامل غلظت ذرات در شرایط خشک، دمای گاز، فشار محیط، فشار دودکش و ….
ترکیبات عالی فرار شامل بنزن،تولوئن و ….
و در بخش صدا پارامترهای تراز شدت صوت Lmin,Lmax,Leq30 اندازه‌گیری می‌شود.

مراحل پذیرش نمونه برای انجام آزمایش

ثبت نام در سایت
بررسی
0
اعلام هزینه
0
تایید کارفرما
0
ارسال نمونه
0
انجام آزمایش
0
جواب آزمایش
0
مقالات علمی

ما در حال تطبیق استراتژی های برای ارائه بهترین راه حل به مشتری در صنعت هستیم.

 

نمونه برداری

نمونه برداری از خاک : نمونه برداری از خاک گلخانه: نمونه برداری از خاک باغات: نمونه برداری از خاک مزرعه: نمونه برداری از اب: نمونه