اشتراک گذاری

Telegram
WhatsApp
Email
Print

کیت اندازه­‌گیری آمونیاک

دسته بندی

آمونیوم در آ­ب­‌های صنعتی و پساب وجود دارد. غلظت آن در آب­‌های زیرزمینی به علت جذب توسط خاک و رس کمتر می­‌باشد. انداز‌ه‌­گیری آمونیوم در پساب برای عملکرد چرخه حذف نیتروژن و همچنین پدیده اوتریفیکاسیون حائز اهمیت می­‌باشد. در پلنت‌­های تصفیه­‌ آب آشامیدنی نیز وجود آمونیوم باعث ایجاد مشکلات فراوان می­‌گردد. لذا اندازه‌­گیری آمونیوم و تمهیدات لازم جهت حذف آمونیوم بسیار ضروری می­‌باشد.

قیمت فروشنده :

1,600,000تومان

نام تجاری:

NH4+ کیت

شرح کالا:

آمونیوم در آ­ب‌­های صنعتی و پساب وجود دارد. غلظت آن در آ‌ب­‌های زیرزمینی به علت جذب توسط خاک و رس کمتر می‌­باشد. انداز‌‌ه‌­گیری آمونیوم در پساب برای عملکرد چرخه حذف نیتروژن و همچنین پدیده اوتریفیکاسیون حائز اهمیت می­‌باشد. در پلنت­‌های تصفیه­‌ آب آشامیدنی نیز وجود آمونیوم باعث ایجاد مشکلات فراوان می­‌گردد. لذا اندازه­‌گیری آمونیوم و تمهیدات لازم جهت حذف آمونیوم بسیار ضروری می­‌باشد.

مشخصات فنی محصول:

Kit Range (ppm) Product NO.
Low Range 0 – 2 22030002
High Range 0 – 20 22030020