همایش محیط زیست ” راهکارهای تصفیه آب و پساب‌های صنعتی سازگار با محیط زیست ایران”

نخستین کارگاه آموزشی مسئولان و کارشناسان HSE واحدهای صنعتی استان قم با موضوع ”راهکارهای تصفیه آب و پساب‌های صنعتی سازگار با محیط زیست ایران   یکشنبه 6 بهمن ماه 1398

مسئولان و کارشناسان HSE واحدهای صنعتی، باید تکلیف و رسالت قانونی، شرعی و انسانی خود در جهت حفظ و حراست از محیط زیست و حق سلامت مردم را همواره به یاد داشته باشند.

در پی همایش آموزش کارشناسان HSE واحدهای صنعتی استان قم که توسط شرکت فنی و مهندسی سپهر کویر فرداد و همکاری اداره کل محیط زیست استان قم برگزار شد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قم اظهار کرد: مسئولان و کارشناسان HSE واحدهای صنعتی، باید رسالت قانونی، شرعی و انسانی خود در جهت حفظ و حراست از محیط زیست و حق سلامت مردم را همواره به یاد داشته باشند.

سید رضا موسوی مشکینی در نخستین کارگاه آموزشی مسئولان و کارشناسان HSE واحدهای صنعتی استان گفت: امروز محیط زیست کشورمان در شرایط نامطلوبی است که ادامه این روند منجر به ایجاد بحران های امنیتی و اجتماعی خواهد شد.

وی بر ضرورت نقش آفرینی و دغدغه مندی همه مردم و مسئولان در پاسداری از محیط زیست بر اساس اصل 50 قانون اساسی تأکید کرد و گفت: برای گذر از چالش های زیست محیطی و مشکلاتی که در ابعاد گوناگون طبیعی و انسانی با آن مواجه هستیم، همه باید تکلیف و وظیفه خود در برابر محیط زیست را بشناسند و به آن عمل کنند.