سیلیس

 

 کیت اندازه­ گیری سیلیس

 

 نام تجاری:

 کیت SiO2

 

شرح کالا:

به دلیل اینکه سیلیس به­صورت آزاد وجود ندارد، اندازه­گیری سیلیس در آب با سایر ترکیبات به­صورت مولکول SiO2 قابلیت اندازه گیری دارد. همچنین ازآنجایی‌که مولکول SiO2 ازنظر بار الکتریکی خنثی می ­باشد، در دسته ­ی کاتیون­ ها یا آنیون­ ها طبقه ­بندی نمی­گردد. حضور سیلیس در پلنت­ های تصفیه­ ی آب­ های صنعتی و آشامیدنی به­ ویژه سیستم­ های اسمز معکوس بسیار اهمیت دارد. گرفتگی ممبران به دلیل حضور SiO2 موجب کاهش طول عمر ممبران می­ گردد. لذا اندازه ­گیری شاخص SiO2 حائز اهمیت می ­باشد.

 

مشخصات فنی محصول:

 

Kit

Range (ppm)

Product NO.

Low Range

0 – 40 22020040

High Range

0 – 800 22020800