بازدید معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری از شرکت فنی و مهندسی سپهر کویر فرداد

 

همزمان با افتتاح پارک علم و فناوری پردیس فارابی دانشگاه تهران،  دکتر سورنا ستاری؛ معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر بهرام سرمست؛ استاندار قم، دکتر عباس زارعی هنزکی؛ رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر آصف کریمی؛ سرپرست شعبه پردیس فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دکتر علیرضا محمدرضایی؛ رییس پردیس فارابی دانشگاه تهران و دکتر حسن زارعی متین؛ رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران به همراه جمعی از مسئولین و کارکنان از شرکت فنی مهندسی سپهر کویر فرداد بازدید نمودند. طی این بازدید، دکتر ستاری ضمن رونمایی از محصولات دانش بنیان این شرکت قول مساعدت و همکاری برای پیشبرد اهداف این شرکت را دادند.