آمونیاک

 

کیت اندازه­ گیری آمونیاک

نام تجاری:

کیت NH4+

شرح کالا:

آمونیوم در آ­ب­های صنعتی و پساب وجود دارد. غلظت آن در آب­ های زیرزمینی به علت جذب توسط خاک و رس کمتر می ­باشد. اندازه­ گیری آمونیوم در پساب برای عملکرد چرخه حذف نیتروژن و همچنین پدیده اوتریفیکاسیون حائز اهمیت می ­باشد. در پلنت­ های تصفیه­ ی آب آشامیدنی نیز وجود آمونیوم باعث ایجاد مشکلات فراوان می­ گردد. لذا اندازه ­گیری آمونیوم و تمهیدات لازم جهت حذف آمونیوم بسیار ضروری می ­باشد.

 

مشخصات فنی محصول:

Vial Range (ppm)

Product No.

Low Range

0 – 150

22070015
Medium Range

0 – 1500

22070150
High Range

0 – 15000

22071500